Thi công cầu thang kính

HÌnh ảnh thực tế các công trình thi công cầu thang kính tại Kính Màu Hà Nội: